Kris Poté

Jacminstraat 182/184

1500 Halle

+32 (0) 497 05 36 96

potekris@outlook.com

In de voorlaatste rubriek van deze website, wat zaken die nuttig zijn om weten : CV in drie talen en wat foto’s, meer moet dat niet zijn.

Algemene informatie

 • ° 13/04/1962 in Gent , J. Jacminstraat 182-184, 1500 Halle, tel.02/361 08 81 en 0497/05 36 96.E-mail : kris.pote@capgemini.com of potekris@outlook.com
 • • gehuwd sinds 1986 met Dr. Veerle Vergauwen (huisarts en toegelaten arts in het Sint-Maria Ziekenhuis in Halle) en vader van Dieuwertje (°1989), Alwientje (°1990), Jelto (°1993) en Rigo (°2000).

Onderwijs en vorming

 • latijn-griekse humaniora (OLV College, Halle)
 • houder van 4 universitaire diploma’s: lic. Romaanse filologie (huidige Master in Letteren & Wijsbegeerte), bijz. lic. overheidsmanagement & bestuurskunde (huidige Master in Public Management), baccalaureus in de Thomistische wijsbegeerte (huidige Bachelor Wijsbegeerte), geaggregeerde voor het onderwijs buiten de universiteit (alle KU Leuven) – nuttige buitenschoolse ervaring tijdens universitaire carrière : free-lance medewerker bij Gazet Van Antwerpen/ Het Volk/ De Standaard, medewerker onder raamcontract bij de BRTN (nu VRT), free-lance presentator en programmamaker bij Radio Victoria (Halse lokale radio).
 • Zeer vloeiend in geschreven en gesproken Nederlands, Frans, en Engels. Goede noties van Spaans en Duits.
 • Diverse managementcursussen en –opleidingen : Holden, CBE, Huthwaite, Powerbase Selling, Stichting Marketing, Gartner, IDC, UBA, C², Pierre Audoin Consultants, leadership development, boardroom presence, Capgemini Group DigiCertified VP, …

 

Professionele loopbaan

 • Vice-President, directielid bij achtereenvolgens Cap Gemini Ernst & Young België/Luxemburg (vanaf 23/5/2000) en bij Capgemini Belgium (vanaf 23/5/2004 tot nu) met als bevoegdheden : alle communicatie- en marketingactiviteiten (met ofshore team in India), CSR, brand management, business development support (Account Based Marketing), direct marketing, allianties en business partners, veranderingsbeheer, interne communicatie, kennisbeheer, relaties met de overheid, “thought leader” e-Government, en strategisch beleid, sociaal overleg en OR. Superviserende bevoegdheid voor de afdeling Communicatie & PR Capgemini Nederland (2004-2006). Lid van het Capgemini “Global Marketing and Communications Network”. Verantwoordelijk voor de ESOP plannen (kapitaalsverhogingen) in België. Ook actief over heel Europa in directe klantenopdrachten als strategisch consultant en veranderingsbeheerder, onder andere bij EUREKA, het Europees parlement, Inbev, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Unilever, Alcatel, Alken Maes, Yamanouchi, FOD Sociale Zaken België, enzovoort.  Meer weten over Capgemini : surf naar www.capgemini.com of www.be.capgemini.com.
 • Bestuurder-directeur bij Ernst & Young Consulting (vanaf 1/12/99) met als bevoegdheden : alle marketing-, communicatie- en sales-processen. Nuttige ervaring en resultaten : uitbouw/behoud/meting van de klantenportefeuille, integratie met partnerbedrijven, uittekenen van marketing- en startprogramma’s voor klanten in verband met E-commerce en E-Government, Webmarketing, sturing van een Europees marketing team, uitbouw van marketing- en sales planning, verbetering van “ culture & growth programs” en van interne communicatie, rechtstreeks inzetbaar bij klanten in verband met marketing & sales consultancy, algemeen management van E&Y Consulting. Rapporteringslijn : rechtstreeks aan de managing partner. Statuut : managementsvennootschap “Kris Poté bvba”. In 2000 werd Ernst & Young Consulting volledig overgenomen door Capgemini en droeg het tot 2004 de naam Capgemini Ernst & Young.
 • Lid van het directiecomité EDS BeLux verantwoordelijk voor marketing en communicatie België/Luxemburg en werkgeversvertegenwoordiger in de ondernemingsraad EDS Belgium NV (1995-1999) – nuttige ervaring en resultaten : verantwoordelijk voor alle activiteiten inzake marketing/ externe & interne communicatie/ PR voor EDS in België en Luxemburg, verantwoordelijke uitgever personeelsmagazine “EDSetera”, woordvoerderschap, uitvoering Value Based Marketing-methodologie, creatie/opvolging/eindnegociatie van commerciële deals, vertegenwoordiger van de werkgever voor EDS in de ondernemingsraad, leiding van diverse “bid” teams, leiding van overname- en fusiegesprekken met andere bedrijven, verantwoordelijk voor arbeidsmarktcommunicatie (Vacature Award voor de beste personeelswervingsconcept en -advertentie in 1997-98), in een beleidsfunctie mede verantwoordelijk voor de snelle en gecontroleerde groei van EDS in België (een omzet van 2,8 miljard BEF in 1994 met 400 medewerkers – een omzet van meer dan 6 miljard BEF in 1999 met 1200 medewerkers). Lid van het  “global marketing communications team EDS EMEA & EDS Corporate” (vanaf 1995) en directeur marketing & communicatie BeNeLux  (vanaf 1996) – nuttige ervaring en resultaten : uitbreiding bevoegdheden naar Nederland met uitbouw van een equipe in Nederland/ vestiging Utrecht, ruime internationale IT-marketing ervaring, project-uitbouw voor marketing en communicatie in o.a. de Verenigde Staten/ Zweden/ Oostenrijk/ Spanje/ Verenigd Koninkrijk/ Benelux, creatie van internationale “brand awareness”, verantwoordelijk voor een team van 10 hooggeschoolde medewerkers, uitgebreide contacten in de internationale IT-wereld.
 • Marketing communications manager EDS België (1993-1995) – nuttige ervaring en resultaten : uitbouw vanaf “nul” van het MarCom beleid EDS België, uitbouw klantenevenementen (bv. golftornooi, seminaries, toprecepties, …), creatie van commerciële leads en opvolging, intense contacten met economische en IT-pers, uitbouw van concepten zoals b-t-b marketing en one-to-one marketing voor EDS.
 • Algemeen directeur van het CJP – Cultureel Jeugd Paspoort (1990-1993) – nuttige ervaring en resultaten : heruitbouw van het CJP met een omzetgroei van jaarlijks 35%, personeelsaanwervingen en HR voor een team van 10 mensen, financieel beleid van een “cultuur-KMO”, onderhandelen op topniveau met bedrijven (sponsors en leveranciers) en met de overheid, uitdenken en implementeren voor een gericht marketingbeleid ter ondersteuning van CJP verkoop aan -26 jarigen, uitbouw Europees netwerk van jeugdkaarten, aanpassen commercieel beleid CJP, concipiëren en uitwerken van evenementen (“Plamuur” cultuurdag, CJP poppromenade, …), hoofdredactie CJP-tijdschrift “Snippers”.
 • Perschef op het kabinet van Vlaams minister Hugo Weckx, bevoegd voor volksgezondheid en Brusselse aangelegenheden (1987-1990) – nuttige ervaring en resultaten : uitbouw Belgisch en Vlaams persnetwerk, verdere uitbouw van een netwerk van ambtenaren- en politieke contacten, ghost-writer voor ministeriële toespraken, protocolaire vervangingen van minister en kabinetschef, algemeen persbeleid, woordvoerderschap, crisiscommunicatie (Salmonella crisis), opmaak en verdediging persberichten, relaties met Inspectie van Financiën, parlement en Rekenhof, ruime ervaring als communicatie-raadgever, organisaties allerhande.
 • Attaché op het kabinet van Vlaams minister Theo Kelchtermans, bevoegd voor onderwijs en vorming (1986-1987) – nuttige ervaring en resultaten : uitbouw van een netwerk van ambtenaren- en politieke contacten, bevoegd voor extra-curriculaire leerprogramma’s (bv. cultuur en sport op school), organisator van evenementen en congressen, auteur van het boek “Cultuur op School” (uitgegeven bij ACCO).
 • Administratief directeur a.i. van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB/LRBA), als plaatsvervanger van de secretaris-generaal (1986).
 • Dienstplicht als militair journalist bij VOX, het weekblad van het Belgisch leger (1985-86) – nuttige ervaring en resultaten : aanleren van de journalistieke stiel, uitbouw contactennetwerk bij het Belgisch leger, auteur van ongeveer 120 artikels over diverse onderwerpen in Vox. Nuttige ervaring tijdens universitaire en militaire carrière : free-lance medewerker bij Gazet Van Antwerpen/ Het Volk/ De Standaard, medewerker onder raamcontract bij de BRTN (nu VRT), free-lance presentator en programmamaker bij Radio Victoria (Halse lokale radio).

Publicaties (zie www.krispotewrites.be)

 • Auteur van verschillende artikels en vrije tribunes – in De Standaard, De Morgen, De Tijd, Trends, Tendances, Computable, L’Echo, DataNews, en diverse ICT- of managementvaktijdschriften (met telkens onderwerpen rond marketing, communicatie, ICT, CSR, en dergelijke meer). Zie ook www.krispotewrites.be
 • Auteur samen met Didier Borremans van “De Glimworm, licht op doeltreffende communicatie”, uitgegeven bij ACCO, ISBN 90 334 5292 8, 2003. Auteur van “E-Gov in Belgium : verzamelde opinies rond e-government”, © Cap Gemini Ernst & Young, 2003. Auteur van “Cultuur op school”, uitgegeven bij ACCO, ISBN 90 334 1922 X, 1989. Verantwoordelijke uitgever van “Kievit, een omwenteling op een IT afdeling in 365 dagen”, ISBN 90 810365, 2006. Hoofdredacteur Praktijkgids Sportmanagement (uitgegeven bij Kluwer) van 1992 tot 1995, auteur van artikels rond o.a. sportmarketing en -sponsoring. Auteur van e-books zoals “The Blog Parade ‘13” en “(b)Logboek ‘17”.
 • Uitgave in eigen beheer van vijf dichtbundels onder het pseudoniem Pieter Delen – “De Dageraad Achterna” (1993) en “De Zingende Republiek” (1996), “Code Onbekend” (1998), “In de Herbergen” (2007) en “Gelegenheden” (2012).

 

Extra professionele activiteiten

 • Gewezen zaakvoerder (2001- januari 2005) van VOF “Poté & Partners”, horeca-beheer van o.a. “Sportcafé De Bres” te Halle. Intense kennis van horeca activiteiten en dito partners.
 • Bestuurder van de parastatale instelling BLOSO (van 1991 tot 1999), bestuurder Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Zennevallei (van 1995 tot 2001).
 • Stichtend voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) van 1989 tot en met 1992, beheerder-penningmeester van de Vlaamse Atletiekliga vzw (1986-1992) en achtereenvolgens administratief directeur en lid van het uitvoerend comité van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (1986-1992).
 • Voorzitter van C², de Belgische vereniging van communicatiedeskundigen (2015- tot heden ), zie ook www.csquare.be.

 

Openbare mandaten

Gemeenteraadslid te Halle (van 1989 tot 2001) – van 1994 tot 1998 gemeenteraadslid-fractieleider en CD&V-voorzitter Halle (en opnieuw van 2001 tot 2012, nu erevoorzitter CD&V Halle) – nuttige ervaring en resultaten: onderhandelen, openbare debatten, electorale weerbaarheid, verzoenen van standpunten, diepe kennis van openbaar bestuur en publieke financiën, kennis van gewone en buitengewone begrotingstechnieken, administratieve vereenvoudiging, communicatie-advies voor parlementsleden en de nationale voorzitter, e-Government, vele contacten met hogere overheden en met adviesbureaus.

 

Sportieve prestaties

Voormalig kampioen van België 200m en 4X200m (1980, 1982) – tevens voormalig universitair kampioen 100m, 200m en estafette, nog steeds actief sportman (vooral duurlopen), voormalig spelend lid en ploegkapitein van SK Halle (jeugdreeksen en reserven), voormalig speler en (ere)voorzitter ZVT Pallas Halle (zaalvoetbal KBVB – FUTSAL).

 

Netwerken

Lid van verschillende verenigingen – lid Stichting Marketing, lid “De Warande”, voorzitter 3C, co-voorzitter C², lid UBA, lid ICT Adviesraad Agoria Digital Industries, ….

 • Regelmatig spreker en causeur op seminaries en conferenties – I.I.R., gastdocent Boston University (MBA), Vacature, gastdocent EHSAL (licenties Toegepast Economische Wetenschappen), Kamer van Koophandel – VOKA Brussel/Halle/Vilvoorde, ICT Adviesraad Agoria Digital Industries, Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand, lustrumvieringen, Rotary en andere service-clubs, bedrijfsbezoeken, bedrijfsseminaries, VMA, algemeen VEV Congres 1997 over innoverend ondernemen, politieke en andere congressen, Nolan Norton Institute (Amsterdam), gastdocent VLEKHO (Master in Toegepaste Informatica), poëzie-happenings – met als bevoegdheidsdomeinen informatietechnologie, financiën, economie, marketing, communicatie, overheidsmanagement, bedrijfsbeheer, sport en literatuur.
 • Persoonlijk netwerk – een omvangrijk contactnetwerk met beslissingsnemers over heel Vlaanderen, België en Europa, vooral in bedrijfskringen (informatie op verzoek) en de politieke wereld. Zie ook profiel op Linked In, Instagram, Twitter en Facebook.

Interesses

echtgenote en gezin, sociale media, non fictie boeken, reizen, politiek, sport, literatuur, algemene kennis, geschiedenis, gastronomie (amateur- en thuiskok).

 

Citaat en devies

« Nulla via tenaci invia est».

 

Meer informatie

• Mail : potekris@outlook.com
• GSM: +32 497 05 36 96

• Kijk ook op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram