Boeken worden al lang geschreven, maar ook nieuwe vormen van publiceren vonden deze eeuw hun ingang bij vele mensen. Sinds 2007 schrijf ik de meeste van mijn overwegingen op via “blogs” en die worden elektronisch gepubliceerd. De boeken zijn van de “vorige eeuw” en van het begin van deze eeuw. Tussendoor zijn er ook opiniestukken die verschenen in kranten en tijdschriften.

Wat zegt u … een pressinar ? 

Touchless interfaces

Communicatie-bureau Outsource nodigde Kris Poté uit voor een caravangesprek over duurzame relaties met klanten, medewerkers en partners. Een verhaal over chaos, motivatie en prioriteit.

Bovenal Blogs, het nieuwe e-boek waarmee we de twintiger jaren van de 21ste eeuw instappen. 

Een samenstelling van opinie-artikels en blogs uit het jaar 2019, ook verschenen op verschillende websites en in verschillende media.

Dit is een bundeling van blogs en opiniestukken uit 2018, gepubliceerd op websites zoals BLOOVI of PUB, of verschenen in bijvoorbeeld L’Echo.

 

Een bundeling van gepubliceerde artikels sinds 2015. De meeste teksten zijn in het Nederlands en handelen over allerhande onderwerpen die te maken hebben met management, IT, marketing en communicatie.
In verschillende media publiceerde ik in 2013 een reeks blogs. Die hebben we verzameld in dit e-boek onder de naam “The Blog Parade 2013”. Het onderwerp is telkens verwant aan de professionele omgeving van Capgemini en aan de wereld van technologie, communicatie en adviesverlening.

Vanaf 2003 schreef ik voor de ondertussen ter ziele gegane website “Topchef !” dertig restaurant-recensies, en deze sappige verhalen wil ik jullie niet onthouden. De bundeling van deze teksten vind je hier.

Gepubliceerd bij ACCO (Leuven) en verschenen in 2003. Een echte handleiding voor al wie professioneel met communicatie bezig is.
Beschouwingen rond het statuut van “Cultuur” op school. Kan cultuur worden doorgegeven via het onderwijs of is dit utopisch ?
De oprichting van de Vlaamse Sportfederatie was een mijlpaal in de jonge Vlaamse sportgeschiedenis. Hoe kwam de oprichting van de VSF tot stand ?