NextGen AI : een bedreiging voor de communicatie professional ? In het oog te houden ! 

Door Kris Poté, bestuurder bij C Square en vice president bij Capgemini België 

Verschillende Belgische IT-journalisten hadden begin dit jaar nogal wat aandacht voor de  NextGen AI of de nieuwe generatie van artificiële intelligentie. De toon van de artikels :  NextGen AI wordt een disruptieve bedreiging voor heel wat beroepsgroepen, van leerkrachten  en advocaten tot communicatie-specialisten. Even toch wat uitleg hierbij. 

De meesten onder ons zullen zeker al over ChatGTP gelezen hebben, een product van het bedrijf  OpenAI waar vooral Microsoft veel geld insteekt. Dit is een voorbeeld van wat ik noem NextGen  AI. De oorsprokelijke AI tools zijn gebaseerd op wat heet “Artificial Narrow Intelligence” en  werden vooral gebruikt om taken te automatiseren of planningen op te stellen. Maar NextGen  AI wil een stap verder gaan door te mikken op “Artificial General Intelligence”. Daar ligt de  intelligente kracht al veel breder en dieper. Je kan, als je de juiste vragen stelt, er teksten mee  laten schrijven, CV’s opstellen, contracten opmaken of een klachtenbrief beantwoorden. Het  werkt dus niet meer zoals een klassieke zoekrobot (denk aan Google of Bing), waar je een rij  “link”s krijgt als antwoord op de vragen die je stelt. Neen, NextGen AI geeft je meteen een  volledige tekst die klaar lijkt voor gebruik. “Lijkt”, want daar wringt het schoentje. 

In zijn huidige versie kan ChatGTP zeker productiviteitswinst opleveren voor een  communicatie-consultant. Wie het niet gebruikt, zal zeker nadeel ondervinden tegenover wie  het wel gebruikt. Al was het alleen maar om de tijdswinst. Starten met een tekst die al  “voorgeschreven” is op basis van een aantal instructies, zal sneller leiden tot een definitief  afgewerkte tekst. Dat wil zeggen dat er nog steeds een menselijke tussenkomst nodig is om te  teksten na te lezen en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Sander Duivenstein en Thijs  Pepping, onderzoekers bij Sogeti Labs, schreven in een opiniestuk in het Nederlandse NRC dat  er een groot verschil is tussen een rekenmachine en Chat GTP. De uitkomsten van een  rekenmachine zijn deterministisch, die van NextGen AI probabilistisch. Als je dezelfde rekensom  ingeeft in je rekenmachine, zal de uitkomst steeds dezelfde zijn. Bij ChatGTP (en soortgelijke  technologieën) is dit niet zo. Het hangt af van de context die je erin zet. Het hangt er dus van af  hoe je je vraag formuleert. NextGen AI zal met kunstmatige intelligentie de meest  waarschijnlijke uitkomst geven (probabilistisch dus), en deze kan keer per keer verschillen.  “ChatGTP begrijpt niets en is als een papegaai die toevalligheden produceert”, zeggen de twee  onderzoekers. 

Daarom juist is nog steeds een menselijke correctie nodig. Je moet dus weten wat je doet en er  expertise in hebben. ChatGTP een nuttige hulp bij bijvoorbeeld “storytelling” of het opmaken van  een persbericht. Maar de technologie evolueert razendsnel. Het is zeker dat NextGen AI aan  kracht zal winnen, meer en meer zelf gaat leren en veel perfecter gaat worden. Denken we maar  aan evoluties zoals “deep fake” en het metaversum, die teren op AI en NextGen AI. We houden  het dus als kenniswerkers maar beter goed in het oog. De evoluties op de voet volgen, zou ik  zeggen. 

Zelf heb ik op kantoor al ChatGTP staan als standaard op mijn tweede scherm, zoals vele  collega-consultants. Wie zegt dat deze blog over NextGen AI niet geschreven is door  ChatGTP? Ik laat het u raden…