Met dank aan de rechtbank* :

de directeur “marketing en communicatie” kan wel degelijk gerekend worden bij het leidinggevend personeel.

 

Al jaren wordt er in de Belgische bedrijfswereld gepalaverd over het statuut van de directeur “communicatie” binnen een bedrijf. Onlangs maakten we het weer mee tijdens een workshop van C². Geeft een communicatieverantwoordelijke leiding of wordt hij geleid ? We zijn eens gaan opzoeken of er hierover in de rechtspraak iets te vinden is. Wat blijkt ? Een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel op 1 februari 2008 maakt veel duidelijk. Daaruit kan namelijk geconcludeerd worden dat de directeur “communicatie en marketing” wel degelijk tot het leidinggevend personeel behoort.

Waarover gaat het? In de aanloop naar de toenmalige sociale verkiezingen wilden enkele vakbonden bij een bedrijf in ons land betwisten dat de directeur “communicatie en marketing” een functie van leidinggevend personeel heeft. De vakbonden stelden daartoe een vordering in bij de arbeidsrechtbank. De functie werd door de werkgever omschreven als : “ verantwoordelijk voor alle acties die te maken hebben met de externe commerciële communicatie en de public relations, alsook voor alle acties inzake interne communicatie”.  De argumentatie van de vakbonden was duidelijk. Het leidinggevend karakter van de directeur communicatie wordt ontkend omdat de betrokken functie zich enkel vereenzelvigt met de functie van woordvoerder, waarbij de uitoefenaar enkel het ondernemingsbeleid ten aanzien van de buitenwereld uiteenzet, maar niet mee bepaalt.

De rechtbank heeft deze argumentatie toen niet gevolgd. “De directeur communicatie doet de volledige communicatie naar het personeel omtrent acties en budgetten, er is een jaarbudget aan verbonden en de directeur heeft de verantwoordelijkheid voor een aantal personeelsleden”. We citeren hierbij uit het vonnis van 2008. In het licht van deze elementen nam de rechtbank aan dat “deze” directeur inderdaad daden stelt van dagelijks beheer en deelneemt aan de uitoefening van het werkgeversgezag. Wat compleet normaal is. Een functie die dus niet kan geschrapt worden in termen van de werkgever.

Voor alle communicatieverantwoordelijken is dit op zich bijzonder goed om weten. In de rechtspraak is het statuut van de directeur communicatie verankerd. Wees zeker dat je als communicatieverantwoordelijke rapporteert aan de CEO of minstens het directiecomité, dat je beslissingen neemt, dat je beschikt over een budget, dat je het juiste advies geeft, dat je ook internationaal een woordje meespreekt, en dat je daardoor “ipso facto” behoort tot de directie. Daar moet je als communicatieverantwoordelijke zelf aan werken : het heft in handen nemen en leiden (met korte ei wel te verstaan). Geen excuses meer !

* Arbrb. Brussel (22e kamer), 1 februari 2008, onuitg.

door Kris Poté, vice president Capgemini en voorzitter C².