Sinds mijn studietijd in Leuven, maken eigen gedichten deel uit van mijn leven. Onder het pseudoniem Pieter Delen (Pieter staat voor “rots” of “standvastigheid”; Delen verwijst naar het werkwoord “delen”, want met gedichten deel je ervaringen en emoties met anderen) zijn er zes dichtbundels ontstaan doorheen de jaren, en zo nu en dan komen er nog wel gedichten bij.

Lamme Gisj

Dichter bij vroeger

Hoe komt een dichtbundel tot stand ? Wat meer uitleg over Honderd Portretten.

Haikudichter

Weg lettergrepen

Zonder optelsommen nu

Schrijvende vrijheid

Gedichten uit 2018,

hoe weinig ook…

“La experiencia no consiste en

lo que ha vivido, sino en lo que

se ha reflexionado » (José Maria de Pereda)

“Hoe kon deze kroeg draaien als een reuzenrad, terwijl de liedjes rondtolden in een grote sliert sterren en kleuren? ”

(vertaald uit ” A Long Long Way” van Sebastian Barry)

“Kermissen, en eksters op de galg”

Patricia Carson

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”

George Santayana

 

“Goldenes flieβt der Stahl”

Karl Grünberg

“Le poète a créé le premier un espace qu’il ne connaît pas en entier et qui sera découvert et redécouvert indéfiniment, selon leurs voies intérieures, par ceux qui voudront bien le lire.”

(Pierre Emannuel, 1916 – 1984 )