Heerlijk helder in IT

Jan Hautekiet zei het maandagmorgen op de Belgische radiozender Radio 1 : “Een ICT’er die helder communiceert, die moeten we koesteren wegens zeldzaam”. Echt ? Toch wel. Wat is er mis met de communicatie in de wereld van de IT ? Er zijn wel wat zaken over te zeggen. IT’ers communiceren vaak in het Engels, het nieuwe “Esperanto”. Veel termen in de IT komen uit het Engels en worden zonder vertaling klakkeloos overgenomen. “Tools” is daar een mooi voorbeeld van ; zelden gebruiken IT’ers in de plaats ervan “instrumenten”. Deze mengelmoes van Engels en Nederlands is niet altijd even evident voor een publiek dat het Engels wat minder onder de knie heeft. Het wemelt in de IT-wereld van acroniemen of letterwoorden, liefst met drie letters. Een CRM systeem, om maar eentje te noemen. Dit onder andere maakt de taal van de IT tot een jargon, een taal voor ingewijden waar buitenstaanders ver weg van gehouden worden. En hoe technischer het wordt, hoe meer acroniemen en eigen termen gehanteerd worden. Dit bevordert de begrijpelijkheid naar de buitenwereld uiteraard niet. In de IT-sector werken vooral ingenieurs of mensen die een heel wetenschappelijke achtergrond hebben. Hun denken is zeer analytisch, en veel minder synthetisch. Om goed verstaanbaar te zijn, heb je de gave nodig van de synthese. Klanten in de IT hebben geen nood aan een opsomming, wel nood aan een duidelijke en samenvattende boodschap. Spijtig genoeg is dat een talent dat ingenieurs en IT-specialisten niet in hun opleiding meekrijgen. Wat dan te doen hieraan ? Niet echt makkelijk, maar er zijn wel een paar vuistregels voor IT’ers. Aarzel niet om je te laten bijstaan door taalspecialisten in het bedrijf. Bij de afdelingen Communicatie of Marketing kan je die vinden. En bepaalde collega’s zullen door hun ervaring of aanleg ook al beter communiceren dan andere. Ook zij kunnen helpen. En na de zoveelste technische cursus of training in procesmethodologie, overweeg ook eens een bijscholing in klaar spreken en schrijven. Daar kan je leren dat je, wanneer je jezelf betrapt op het ene letterwoord na het andere, je deze letterwoorden ook duidelijk kan uitleggen aan jouw toehoorder. Het kan geen kwaad om even toe te voegen dat een CRM-systeem eenvoudig gezegd een systeem is waarmee je klantengegevens in kaart kan brengen en je er je klantenbestand mee kan beheren. Want dit is tenslotte de belangrijkste reden waarom je in de IT tijd moet nemen om helder te communiceren. Het bespaart achteraf heel veel tijd omdat heel wat misverstanden op voorhand kunnen vermeden worden. En dit weten we allemaal : “time is money”. Euh, pardon : “tijd is geld”…