Uiteraard blijven we schrijven. Recent werk wordt hier eerst gepuliceerd. Op tijd en stond gaat dit naar de juiste rubriek op de website.

And yes, we continue writing. Recent work is first published here before it moves later on to the right spot on the website.

Next Generation Artificial Intelligence is hot in the press. ChatGTP is only one example. Kris Poté gives his view on what this means for communication specialists.

Kris Poté legt uit hoe vertrouwen een cruciale factor is voor elke werkomgeving, dat hebben we geleerd uit de Corona periode

digitale handel lijkt steeds meer op fysieke verkoop (gepubliceerd in TechPulse, oktober 2022).