Uiteraard blijven we schrijven. Recent werk wordt hier eerst gepuliceerd. Op tijd en stond gaat dit naar de juiste rubriek op de website.

 

And yes, we continue writing. Recent work is first published here before it moves later on to the right spot on the website.

Communicatie-bureau Outsource nodigde Kris Poté uit voor een caravangesprek over duurzame relaties met klanten, medewerkers en partners. Een verhaal over chaos, motivatie en prioriteit.

Bovenal Blogs, het nieuwe e-boek waarmee we de twintiger jaren van de 21ste eeuw instappen.