Data als grondstof

In het agrarische tijdperk was de basisgrondstof voor alle bedrijvigheid te vinden op enkele meter boven de grond. Landbouw was de belangrijkste economische motor. Tijdens het industriële tijdperk was de grondstof voor de stoommachines en later de elektrische centrales onder de grond te vinden, denk aan steenkool of aardolie. De kennis- en dienstenmaatschappij heeft onze hersenen als grondstof, gemiddeld 1m70 boven de begane grond. En nu zijn we al een poos in het computertijdperk beland. En daar zijn data de grondstof.

“Big data” en data-analyse zijn de pure technologie-bedrijven ontgroeid. Elk bedrijf en elke overheidsorganisatie is er mee bezig. Het is duidelijk waarom. Data zijn gegevens die louter op zich weinig van tel zijn, maar wanneer je ze in een bepaalde relatie brengt nuttige informatie kunnen opleveren. Om hieruit oorzakelijke verbanden te kunnen opsporen, is heel veel computerkracht nodig. En die is nu massaal en steeds massaler aanwezig, zeker met de huidige cloud-oplossingen, zoals onder andere Azure van Microsoft.

De grote kunst is echter om uit die logische verbanden ook voorspellingen te gaan doen, en dan beslissingen te nemen, door de mens of door de machine. Dan komen we helemaal op het domein van kunstmatige intelligentie (AI om het met een acroniem te schrijven). Onderzoek van wereldbedrijf Capgemini wijst uit dat de slimme verwerking van data de komende drie jaar gewoon al bij de grote industriële bedrijven een meerwaarde zou kunnen betekenen van 500 miljard dollar, enkel en alleen door efficiëntie-winsten. Waarom springen dan niet meer bedrijven op de kar ?

Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is er de adoptie door bedrijfsleiders van kunstmatige intelligentie en het besef wat er kan mee gedaan worden in een productie-omgeving. Dat de GAFA’s van deze wereld weten hoe om te springen met data en er met algoritmen predictieve modellen weten van te maken, beseffen  we ondertussen allemaal wel. Maar in de industrie is dit nog niet echt doorgedrongen. Aan het beperkte aantal succesverhalen (vooral in multinationals) is af te lezen dat het nog lang kan duren voor “big data” in de maakbedrijven echt ingang gaat vinden. Wat ploeteren in Excel is geen data-wetenschap…

Ten tweede vraagt kunstmatige intelligentie toch wel flink wat investeringen : data-opslag, sensoren, IOT-combinaties, technologie die snel verandert en die moet aangepast worden, noem maar op. Er moet al aan heel wat voorwaarden voldaan worden vooraleer kunstmatige intelligentie echt opbrengt. Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven (en dat is het hart van de industrie in Vlaanderen bijvoorbeeld) ligt die lat nog te hoog.

Wie of wat kan daar verandering in brengen ? In De Tijd van 28/9 zegt Bert Baeck, onder andere partner bij het fonds Smartfin Capital : “Het is wachten op een ondernemer die opstaat en een soort Google van de industrie opricht, dat data-opslag en -verwerking, standaardisering en algoritmes in één plug-and-play platform aanbiedt”. Volgens mij gaat dit niet lang duren en loopt deze man of vrouw al rond op onze aardbol. En dan rolt de echte economische revolutie binnenkort uit de fabrieken, met data als grondstof.

Kris Poté, vice president Capgemini, verschenen in TechZine op 3/10/2019.